Konflikthåndtering

Filosofi

Filosofi

Vi har lært et par ting undervejs, og vi har nogle meninger:

 

Uoverskuelighed er ethvert projekts værste fjende. Vi sætter en ære i at gøre tingene enkle og reducere opgaver og forhindringer til én eller nogle få nøgleproblemstillinger. Selv om det måske godt kan irritere vores klienter, at de ikke selv har fået øje på dem.

 

Vi starter med noget så indlysende som at analysere opgave, behov og problem - selv om vores klienter sikkert allerede har gjort det. Vi er nødt til se det hele med vores egne øjne for at kunne bidrage konstruktivt.

 

Vi mener, at det er mest hensigtsmæssigt at arbejde på tværs af faggrænser. Og det skal vi have lov til for at kunne gøre vores arbejde ordentligt.

 

I en verden i hastig forandring - om end i forskelligt tempo forskellige steder - må projekter have plads til nytænkning og det uprøvede, hvis det gavner sagen. Når vi mener, at det er tilfældet, siger vi det. Vi vil gerne opleves som både professionelle og inspirerende.

 

Det hører med til vores profession at skabe overblik og tænke i helheder. Derfor vil vi helst være med fra starten og følge et projekt helt til dørs. Vi gør mest nytte, hvis vi får lov til at komme med anbefalinger og forslag til alle de funktioner, der indvirker på projektets forløb. Og hvis vi kan bistå projektledelsen på alle niveauer, på rette tidspunkt og rette område.

Uden omsvøb

Vores ressourcer skal naturligvis bruges på konstruktivt arbejde, så klientens investering i os bliver så lønsom som muligt.

 

Derfor skal vi være enige om, hvordan der sikres kontinuitet i projektet fra start til slut. Og om hvad der skal til for, at det gennemføres til tiden og inden for budgettet.

 

Vi skal aftale, om medarbejdere på projektet skal motiveres og evt. uddannes. Hvis ja, da i hvilket omfang.

 

Under forløbet vil vi rapportere ærligt og objektivt til ledelsen om de interne og eksterne problemer, vi konstaterer, og om de løsningsmuligheder, vi ser.

 

Klienten vil opleve, at vi presser på for at kunne handle hurtigt, så problemer kan tackles allerede i opløbet. Når det gælder kravstyring, vil der ofte være tale om et kapløb med tiden.

 

Vi forbeholder os ret til at sige sandheden, sådan som vi ser den. Fx om projektets hidtidige udformning, om den interne kommunikation eller om beslutninger, der vil fjerne projektet fra dets overordnede mål. Det må bl.a. være det, vi får vores honorar for, ikke for at gå rundt og være elskværdige.

© 2023 Stuhr CMC A/S. Stuhr CMC er en rådgivervirksomhed. Vi rådgiver om kontrakter og kontraktrelaterede spørgsmål, konflikthåndtering, voldgiftssager og meget andet, fordi vi som praktikere har en bred erfaring med netop det felt. Vi er ikke en advokatvirksomhed og vi påtager os ikke opgaver, som forudsætter, at vi har advokatbestalling.