Konflikthåndtering

Filosofi

Stuhr CMC tilbyder:

Praktisk forretningsrelevant rådgivning

om projekt-, kontrakt- og kravstyring

Vores tilgang til projekter

og kontrakter er

udpræget ”hands-on”

Basalt set handler det om at have styr på tingene – i projekter og kontrakter. Et projekt skal ikke løbe af sted med ledelsen. Uklarheder i en kontrakt skal ikke løbe af sted med processen - og økonomien. Stuhr CMC hjælper ledelsen med at beholde overblikket eller at få det tilbage, hvis det er gået tabt. Vi fungerer som trouble shooters og lodser, når der skal holdes ret kurs. Ikke som kaptajn og styrmand, men på sidelinjen med vores erfaring, som er høstet ved at arbejde med projekt-, kontrakt- og kravstyring rundt om i verden.

 

Stuhr CMC kan hjælpe med at styre de sammenhænge og detaljer, virksomheden ikke selv er ekspert i. Det, virksomheden selv er bedst til, blander vi os derimod ikke i. Dobbeltarbejde er dobbelt udgift, og begge dele er lige meningsløse.

Rådgiver for industri-, bygge- og anlægsvirksomheder

Stuhr CMC er en rådgivervirksomhed med et godt netværk af eksterne specialister, som vi trækker på, når det er nødvendigt. I netværket er der projektledere, ingeniører, jurister, økonomer, revisorer og andre fagfolk, alle højt kvalificerede inden for deres felt og alle med international erfaring.

 

Stuhr CMC har været rådgiver for industri-, bygge- og anlægsvirksomheder i mange sammenhænge og lande og har erhvervet bred praktisk erfaring fra en ofte barsk virkelighed.

"Stuhr” er Ebbe Stuhr: cand.jur. 1984. Ebbe gik fra studiet direkte ud i industrien, hvor han siden arbejdede i en række forskellige funktioner, herunder som in-house juridisk rådgiver, projektleder, projektansvarlig og senest som Contract Manager på A/S Storebæltsforbindelsen fra 1991-98.

 

Omdrejningspunktet har altid været arbejdet med kontrakter, projekter og kravrelaterede problemstillinger, herunder forligsforhandlinger, voldgifts- og retssager. Ebbe har lang erfaring med arbejde i Mellemøsten som troubleshooter på ”problemprojekter” og som juridisk projektleder i forbindelse med voldgiftssager. Tålmodighed og forståelse for kulturelle forskelle har været afgørende for de positive resultater. Som Ebbe selv udtrykker det: "Når jeg bliver spurgt, hvad det er, jeg er god til, og det bliver man jo ind imellem, svarer jeg: at skabe overblik og reducere kaos til nogle få håndterbare problemstillinger. Og det gør jeg med stor vedholdenhed, siger andre. De mener formentlig stædighed."

 

I 1997 besluttede Ebbe at etablere sig som selvstændig på fuld tid og han har - i regi af sin virksomhed Stuhr CMC A/S – siden koncentreret sit arbejdsliv om at rådgive nogle af dansk erhvervslivs store industri- og projekteksporterende virksomheder.

Ebbe Stuhr

Ejer og direktør

est@stuhrcmc.com

Download vCard

Tlf.: +45 20 99 20 96

Hvem er "Stuhr"?

Vores kernekompetencer:

Mange års international erfaring

Krav/Claims

Teori er godt – erfaring ofte bedre! Vi har tjent vores rynker ved at arbejde på rigtige projekter i alle dele af verden. En myriade af problemstillinger er blevet identificeret, analyseret, problemer løst og erfaringer høstet.

Krav er en naturlig del af et projektforløb. Ikke alt kan forudses på det tidspunkt projektet blev planlagt og alt forandrer sig. Vi har en solid erfaring med kravstyring, håndtering og forhandling af krav fra mange projekter.

Tryghed når der skrives under

Templates og standardkontrakter

Djævelens advokat er vi ikke, men vore klienter bruger os ofte til at lave en kritisk gennemgang af kontrakter, før der skrives under. Hvis kontrakten er forhandlet på plads og vi så har tre sider med bemærkninger, kan det blive svært at ændre tingene.

Der er fordele ved at kontrahere på basis af standarddokumenter – og vi synes, at det bedste udgangspunkt er de standarder, der er fair overfor begge parter. Vi stiller gerne vores erfaringer til rådighed.

Forhandlingens psykologi

Undervisning og mentoring

Forhandlinger handler om meget andet end dét, der forhandles om. Menneskekundskab, evnen til at læse og forstå den anden part – eller måske sig selv. Vi tager de psykologiske faktorer med i betragtning.

Hvor dygtig en medarbejder man end er, så er det svært at læse sig til erfaring med kontrakter. Derfor kan mentoring og undervisning være en god investering. Vi fungerer løbende som mentorer for vores klienters medarbejdere.

Stuhr CMC er eksterne

rådgivere med samme

fordele, som var vi in-house

Stabilitet og forudsigelighed

Vi trives bedst med længerevarende relationer til vore klienter. Man forpligter sig overfor hinanden. Vi lærer virksomheden godt at kende og omvendt. Det gør det lettere for os at vurdere, hvor snittet i kontrakten skal lægges og hvilket ansvar virksomheden er klar til at tage.

Hvornår ringer man?

Vi kan tilkaldes på et hvilket som helst tidspunkt i forløbet!

1

Udbudsvurdering, sammenligningsundersøgelser

4

Beskadigelse under udførelse: Udsøgning af mulige løsninger

8

Opsigelse af kontrakt: Vurdering af juridiske, økonomiske og tekniske følgevirkninger

3

Vurdering af strategier til kravstyring

12

Processkifter: Udarbejdelse af tekniske, økonomiske og kontraktlige argumenter

6

Assistance i forb. m. forberedelse af krav - juridiske, tekniske og økonomiske aspekter.

2

Assistance i forb. m. udarbejdelse af kontraktbestemmelser, forhandling eller coaching af forhandlere

10

Voldgiftsstrategi: Udpegning af juridisk rådgiver og voldgiftsmand

11

Udarbejdelse af anmodning om voldgift eller svar på anmodning

7

Funktionsprøvning: Rådgivning vedr. forberedelse og udførelse af prøver

5

Kontraktstyring: Strategier og regelmæssig opfølgning på fremdrift

9

Accept eller overdragelse af leverancer: Udarbejdelse af strategier og scenarier

Kontrakt implementering

Vi har erhvervet en bred praktisk erfaring

fra en ofte barsk virkelighed

Vores arbejdsområder

Stuhr CMC har løst opgaver inden for

projekt-, kontrakt- og kravstyring på tværs af lande-, kultur- og faggrænser

Stuhr CMC har siden starten i 1991 løst opgaver for en række forskellige virksomheder. Vi har ydet bistand ved udarbejdelse af udbudsmaterialer, tilbud og tilbudsforbehold, kontrakt- og kravstyring, kriseprojektledelse, voldgiftsforberedelse, voldgifter og retssager og ydet rådgivning i forbindelse med kontrakt- og forligsforhandlinger i en lang tilfælde.

 

Opgaverne har vedrørt projekter i alle dele af verden fra Danmark, Sverige, Norge til Japan, Kina, Singapore, Saudi Arabien, Qatar, UAE, Yemen, Oman, Libyen, Ægypten, Vietnam, Tyrkiet, Senegal, Thailand, Italien og USA for blot at nævne nogle.

StuhrCMC har bl.a. arbejdet for følgende kunder:

Kontakt Stuhr CMC

Har du spørgsmål til vores ydelser og kompetencer, så er du velkommen til ringe på +45 2099 2096 eller kontakte Stuhr CMC ved at udfylde nedenstående:

Stuhr CMC A/S | Gøgevang 8, DK-2970 Hørsholm, Danmark

CVR nr.: 15 66 08 48 | Telefon nr.:  +45 20 99 20 96

© 2023 Stuhr CMC A/S. Stuhr CMC er en rådgivervirksomhed. Vi rådgiver om kontrakter og kontraktrelaterede spørgsmål, konflikthåndtering, voldgiftssager og meget andet, fordi vi som praktikere har en bred erfaring med netop det felt. Vi er ikke en advokatvirksomhed og vi påtager os ikke opgaver, som forudsætter, at vi har advokatbestalling.