Konflikthåndtering

Filosofi

Konflikthåndtering

Krisens anatomi

Efter vores almindelige opfattelse er en krise et forløb, der er løbet løbsk. For at få det tøjlet, skal årsagen findes, og den kan være helt banal: en fejl i kontrakten, en tidsplan der ikke tog hensyn til lokale traditioner eller emsige embedsmænd. Årsagen kan også være dybt kompliceret. I begge tilfælde har Stuhr CMC metoder og rutiner til at få kuldsejlede projekter tilbage på sporet.

 

Men der er andre typer af kriser, der kræver noget helt andet. De kan have årsager, der ligger uden for det, vi under vore himmelstrøg vil kalde sund fornuft.

 

Stuhr CMC har håndteret kriser, der opstod, fordi de simpelt hen skulle opstå. Det vil kort sagt sige, at modparten slet ikke opfatter kuldsejlingen som en krise, men som et meget belejligt forløb! Måske tænker man allerede inden kontrakten i en kommende lukrativ retssag og bureaukratiserer derfor processen i ekstrem grad, fx ved at rette kommaer i ellers fejlfrie tekniske tegninger for at skabe årelange forhalinger. Metoderne er lige så udspekulerede, som de er mange.

 

Her kommer vestlig konsensus-tænkning til kort, og der kræves et godt kendskab til claims management og en ganske særlig erfaring og næse for at "læse", hvad der egentlig foregår på den anden side af bordet, en evne til at gøre den lokale kultur til en medspiller i stedet for en klods om benet, og tæt adgang til de lokale jungletrommer.

 

Ordet krise kan altså både betyde krise og det modsatte. Stuhr CMC sætter en ære i at forudse, hvornår det sidste er tilfældet.

Skrækhistorier fra virkeligheden

Vi har været med til et og andet her og der.

 

Vi ved fx, at black cotton soil er jord, der udvider sig kraftigt, når den bliver våd. I Sudan dækkede et dansk firma et sådant stykke jord med en fabrik. Jorden lige under bygningen blev kold og fugtig, hele fabrikken løftede sig, og pillefundamenter på en meter i diameter knækkede som tændstikker. Derefter var der en del ansvarstråde, der skulle redes ud. Men vi ville hellere have været med helt fra starten.

 

Vi er forberedt på, at en saudiarabisk tolder kan mistænke et antal dobbeltvæggede mejeritanke for at have alkohol gemt i hulrummene, hvorfor han griber en skærebrænder og laver kighuller i hele leverancen. Og vi kender den efterfølgende, tunge forligsopgave og dekortdiskussion.

 

Og vi minder altid om, at man ikke for nemheds skyld skal sende montørernes kaffemaskine - for nu at tage et eksempel - med i containeren, med mindre den er opført på listen over toldfritagne leverancer. Klare regler er overtrådt, sagen kan trække ud i årevis og kræve betaling af en uforholdsmæssig stor afgift til en opvakt embedsmand i et fattigt land.

 

Vi ved af erfaring, at den lokale arbejdskraft ikke kan overholde tidsplanerne under Ramadanen, fordi fastende folk er for afkræftede til at holde det normale tempo. At man ikke skal bygge i en wadi, selv om det ikke har regnet på stedet i en menneskealder. En dag regner det alligevel, og så har man bygget i en flod.

 

Og vi undrer os over, at man ikke spørger sig for, inden man begynder at bygge på det, der senere viser sig at være gamle begravelsespladser. Ramaskriget og forsinkelsen er lige dramatisk i alle dele af verden.

 

Vi starter altid med at spørge om alting for en sikkerheds skyld, fordi detaljen tæller i ethvert projekt, eksotisk, europæisk eller dansk. Måske består overblik i virkeligheden af indblik i samtlige detaljer, så man kan tæmme det uforudsigelige.

 

© 2023 Stuhr CMC A/S. Stuhr CMC er en rådgivervirksomhed. Vi rådgiver om kontrakter og kontraktrelaterede spørgsmål, konflikthåndtering, voldgiftssager og meget andet, fordi vi som praktikere har en bred erfaring med netop det felt. Vi er ikke en advokatvirksomhed og vi påtager os ikke opgaver, som forudsætter, at vi har advokatbestalling.